Evropský sociální fond ... Evropská unie ... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ... Česká republika ...
HLAVNÍ NABÍDKA
  O projektu
  Prezentace
  Softwarová podpora
  Kontakty
  Podklady (pod heslem)

PROJEKT
  Autorský zákon
  Licence
  Odkazy
  Učební podklady
  E-learningový kurz

AKTUALITY
  Dva týdny s Linuxem 15


ZÁKON 121 ze dne 7. dubna 2000

"O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)".

Plné znění zákona ...(c) WEBMaster :: 2007