Evropský sociální fond ... Evropská unie ... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ... Česká republika ...
HLAVNÍ NABÍDKA
  O projektu
  Prezentace
  Softwarová podpora
  Kontakty
  Podklady (pod heslem)

PROJEKT
  Autorský zákon
  Licence
  Odkazy
  Učební podklady
  E-learningový kurz

AKTUALITY
  Dva týdny s Linuxem 15


PROJEKT

 • Má shrnout typy jednotlivých licencí a osvětlit jejich podstatu, rozdíly a způsob pravého využití v praxi.
 • Má napomoci ušetřit mnoha školám jejich finanční prostředky při nahrazování nákladného komerčního software jinou levnější nebo zcela bezplatnou variantou stejně kvalitního softwarového vybavení.
 • Takto ušetřené finanční prostředky mohou být na školách využity k jiným účelům (např. nákup odborné literatury, nového vybavení učeben).
 • Zároveň ukáže cestu k levné a zároveň kvalitní legalizaci software na školách.
 • Tím pomůže finančně méně solventním školám dostat se na vyšší úroveň ve vybavení výpočetní technikou.
 • Absolventi takovýchto škol budou umět lépe obsluhovat počítač a pracovat s různým softwarovým vybavením.
 • Napomůže zvýšit kvalitu výuky výpočetní techniky na školách a zvýšit znalosti studentů, žáků a absolventů škol na úroveň, která je běžná v jiných zemích EU.

Obsah školícího kurzu:

 • popis jednotlivých licencí a jejich utřídění
 • podrobný popis rozdílů jednotlivých licencí
 • základní informace o softwarovém zákoně
 • ukázky software různého typu z jednotlivých oblastí použití (Popis a ukázka bude provedena nezaujatě v souladu se zákony a nebude kritizovat žádný z programů jednotlivých licencí.)
 • výuka práce se softwarem využitelným v běžném životě a s licencí FREE nebo OpenSource (OpenOffice, Operační systém Linux, Mozilla Suite/FireFox, ThunderBird, software určený pro výuku některých oborů ? matematika, tělesná výchova apod.)
 • seznámení uživatelů s operačním systémem Linux a jeho možnostmi i nedostatky
 • vysvětlení rozdílů uživatelských rozhranní GNOME a KDE v operačním systému Linux
(c) WEBMaster :: 2007